Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Bij gevoelige onderwerpen kan een schoolraad ervoor kiezen om te vergaderen zonder schoolbestuur en directie.  

De voorzitter van de schoolraad wordt gekozen door de leden van de schoolraad. Na 4 jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen. Leden die om een bepaalde reden uit de schoolraad stappen tijdens hun lopende mandaat, worden vervangen. 

Wat is de taak van de schoolraad?

De schoolraad bespreekt schoolse thema’s in alle openheid. Het schoolbestuur zorgt voor de nodige informatie. Uiteindelijk geeft de schoolraad, na grondig overleg, een advies aan het schoolbestuur. Zo is het advies van de schoolraad onder andere nodig bij:

 • Het opstellen of aanpassen van het schoolreglement.
 • Het invullen van de beschikbare lestijden.
 • Het opstellen van de taakomschrijving van de directeur.
 • Het opstellen van de taakomschrijvingen van leerkrachten.
 • Verbouwingswerken aan de school.
 • Pedagogische projecten.
 • Samenwerkingsverbanden met andere scholen.
 • Het goedkeuren van jaarlijkse verlofdagen.

Wie is lid van de schoolraad?

VoorzitterBen Nicolaivoorzitter.schoolraad@detwijg.be 
schoolteamSarah Vandezande 
Bianca Aertgeerts
Nan Depoortere
ouderraadPieter Heymans
Joke Rutten
Hannelore Maddens
lokale gemeenschapSophia Hoornaert
Marjan Plasschaert

Wanneer komt de schoolraad samen? 

De schoolraad vergadert een 3-tal avonden per jaar op school. In het schooljaar 2023-2024 is dat op volgende dagen:

 • 12/10/2023
 • 20/02/2024
 • 10/06/2024

Schoolraadverslagen

De schoolraad vindt een open communicatie belangrijk. Wie vragen of bedenkingen heeft, mag altijd contact opnemen.
De verslagen van alle vergaderingen kan iedereen hier nalezen:

Verslagen van vergaderingen

schooljaar 2023 – 2024

schooljaar 2022 – 2023

schooljaar 2021 – 2022

schooljaar 2020 – 2021

schooljaar 2019 – 2020