Lerarenteam

Directie

Wim Vercruysse

Directeur

directie@detwijg.be

Juf Nicole

Beleidsondersteuner + zorgjuf kleuters

nicole.minnen@detwijg.be

Administratie

Maria Sterckx

Administratief medewerker
Leerlingenadministratie

secretariaat@detwijg.be

maria.sterckx@detwijg.be

Stefanie Heremans

Administratief medewerker
Boekhouding en personeelsadministratie
Preventieadviseur

boekhouding@detwijg.be

Kleuterschool

Juf Sarah Z.

Momenteel in bevallingsverlof

sarah.zabeau@detwijg.be

Juf Celine

Instapklas vanaf februari 2024
Zorgjuf
Turnjuf

celine.poelmans@detwijg.be

Juf Eline

1ste kleuterklas A

eline.baumans@detwijg.be

Juf Barbara

1ste kleuterklas B

barbara.porters@detwijg.be

Juf Anita

2de kleuterklas A

anita.andries@detwijg.be

Juf Sarina

2de kleuterklas B
(Duo-baan met juf Saskia)

sarina.potiau@detwijg.be

Juf Saskia

2de kleuterklas B

(Duo-baan met juf Sarina)

saskia.verschoren@detwijg.be

Juf Katrin

3de kleuterklas A

katrin.vanderauwera@detwijg.be

Juf Krista

3de kleuterklas B

krista.nulens@detwijg.be

Juf Sarah

Zorgcoördinator kleuterschool

zorg.kleuterschool@detwijg.be

Juf Lut

Zorgjuf kleuters

lut.jehin@detwijg.be

Juf Feline

Zorgjuf kleuters

feline.schoolmeesters@detwijg.be

Juf Kristien

Kinderverzorgster

kristien.vanherzele@detwijg.be

Juf Naomi

Zorgjuf lagere school

naomi.moens@detwijg.be

Karen Stes

Brugfiguur tussen De Twijg en Stad Leuven

(Outreacher voor Leuven Helpt)

karen.stes@leuven.be

Lagere school

Juf Karla

1ste leerjaar A

karla.schoovaerts@detwijg.be

Juf Roos

1ste leerjaar B

roos.gijbels@detwijg.be

Juf Bianca

2de leerjaar A

bianca.aertgeerts@detwijg.be

Juf Fabienne

2de leerjaar B

fabienne.deboeck@detwijg.be

Juf Nan

3de leerjaar A

nan.depoortere@detwijg.be

Juf Caroline

3de leerjaar B

caroline.deceulaer@detwijg.be

Juf Wends

4de leerjaar A

wends.vandenbroucke@detwijg.be

juf Cato

4de leerjaar B

cato.luijten@detwijg.be

Juf Margot

5de leerjaar A

margot.dupont@detwijg.be

Juf Linde

5de leerjaar B

linde.brabant@detwijg.be

Juf Hilde

6de leerjaar A

hilde.radelet@detwijg.be

Juf Selena

6de leerjaar B

selena.verhoeven@detwijg.be

Juf Stefanie

Zorgjuf
Zorgverantwoordelijke 1ste graad
Zorgcoördinator ter vervanging van juf Laura

stefanie.tuyls@detwijg.be

Juf Laura

Momenteel in bevallingsverlof

Zorgcoördinator lagere school
Zorgverantwoordelijke 3de graad

zorg.lagereschool@detwijg.be

Juf Ingrid

Zorgjuf
Zorgverantwoordelijke 2de graad

ingrid.vandenacker@detwijg.be

Meester Geert

Zorgleraar

geert.vanbel@detwijg.be

Meester Hendrik

L.O. lagere school

hendrik.hermans@detwijg.be

Meester Dieter

ICT-coördinator

ict@detwijg.be

Wanneer komt het lerarenteam samen? 

Elke maand komen alle leraren van de school samen op een personeelsvergadering op school. Dit overleg gaat door van 15.45 uur tot 17.45 uur in de eetzaal. Daarom is er die dag nooit huiswerkklas. Een aantal keren per jaar is er ook een pedagogische studiedag gepland. Op deze studiedagen krijgen leraren bijscholingen, werken ze pedagogische projecten uit of houden ze een teambuildingsactiviteit. 

In het schooljaar 2023-2024 staan volgende vergaderingen gepland:

 • 18/09/2023
 • 02/10/2023 (pedagogische studiedag)
 • 17/10/2023
 • 16/11/2023
 • 28/11/2023 (workshopvergadering)
 • 18/12/2023
 • 16/01/2024
 • 06/02/2024 (pedagogische studiedag)
 • 22/02/2024
 • 29/02/2024 (workshopvergadering)
 • 18/03/2024
 • 16/04/2024
 • 08/05/2024 (pedagogische studiedag)
 • 23/05/2024
 • 06/06/2024 (workshopvergadering)
 • 17/06/2024

Verslagen van personeelsvergaderingen

De verslagen van de vergaderingen van het lerarenteam bevatten soms vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Daarom kan je deze niet inkijken. Toch vindt het team open communicatie belangrijk. Wie vragen heeft mag altijd contact opnemen. 

Wat is de klassenraad?

Binnen het lerarenteam bestaan er ook klassenraden. Die bestaan telkens uit de directie en de groep leerkrachten die verantwoordelijk is voor het onderwijs van een bepaalde groep leerlingen of een individuele leerling. 

De klassenraad rond overgang naar het lager onderwijs

Hierin zitten de juffen van de derde kleuterklas, de zorgcoördinator en de directie. Dit team geeft onder andere advies aan ouders rond het overgaan van kinderen naar de lagere school. Het zijn de ouders die uiteindelijk beslissen. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, kunnen ook naar het secundair onderwijs. Zij komen dan terecht in de B-klas.

De klassenraad rond overgang naar het secundair onderwijs

Hierin zitten de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar, de zorgcoördinator en de directie. Dit team beslist over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.