Vrije Basisschool De Twijg

Lerarenteam

Directieteam

Sarah Clauwers

Administratief directeur

admindirectie@detwijg.be

Wim Vercruysse

Algemeen pedagogisch directeur ad interim

directie@detwijg.be of wim.vercruysse@detwijg.be

Administratie

Maria Sterckx

Administratief medewerker
Leerlingenadministratie

secretariaat@detwijg.be

Marissa De Regge

Administratief medewerker
Boekhouding en personeelsadministratie
Preventieadviseur

boekhouding@detwijg.be

Kleuterschool

Juf Eline

Instapklas A

eline.baumans@detwijg.be

Juf Lut

1ste kleuterklas A
(Duo-baan met juf Sonja)

lut.jehin@detwijg.be

Juf Sarina

1ste kleuterklas B

sarina.potiau@detwijg.be

Juf Anita

2de kleuterklas A

anita.andries@detwijg.be

Juf Saskia

2de kleuterklas B

saskia.verschoren@detwijg.be

Juf Katrin

3de kleuterklas A
(Vervangen door juf Kitty)

katrin.vanderauwera@detwijg.be
kitty.pittevils@detwijg.be

Juf Krista

3de kleuterklas B

krista.nulens@detwijg.be

Juf Sarah

Zorgcoördinator kleuterschool

zorg.kleuterschool@detwijg.be

Juf Nicole

Zorgjuf

nicole.minnen@detwijg.be

Juf Barbara

Zorgjuf

barbara.porters@detwijg.be

Juf Auriane

Zorgjuf

auriane.baivy@detwijg.be

Juf Kristien

Kinderverzorgster
(Vervangen door juf Sonja)

kristien.vanherzele@detwijg.be

Lagere school

Juf Karla

1ste leerjaar A

karla.schoovaerts@detwijg.be

Juf Marlies

1ste leerjaar B

marlies.behets@detwijg.be

Vervangen door juf Sarah Zabeau
sarah.zabeau@detwijg.be

Juf Anne

1ste leerjaar C

anne.hoymans@detwijg.be

Juf Bianca

2de leerjaar A

bianca.aertgeerts@detwijg.be

Juf Caroline

2de leerjaar B

caroline.deceulaer@detwijg.be

Juf Nan

3de leerjaar A

nan.depoortere@detwijg.be

Juf Stefanie

3de leerjaar B

stefanie.heremans@detwijg.be
Vervangen door juf Zoë Lintermans
zoe.lintermans@detwijg.be

Juf Wends

4de leerjaar A

wends.vandenbroucke@detwijg.be

Juf Stien

4de leerjaar B

stien.meneve@detwijg.be

Juf Steffie

5de leerjaar A

steffie.jacques@detwijg.be

Juf Marie

5de leerjaar B

marie.vidts@detwijg.be

Vervangen door juf Rosaline Gijbels
rosaline.gijbels@detwijg.be

Juf Rebecca

6de leerjaar A

rebecca.verstrepen@detwijg.be

Juf Selena

6de leerjaar B

selena.verhoeven@detwijg.be

Meester Geert

Zorgleraar

geert.vanbel@detwijg.be

Juf Laura

Zorgcoördinator lagere school

laura.schueremans@detwijg.be

Meester Hendrik-Jan

L.O. lagere school
Zorgleerkracht

hendrikjan.hermans@detwijg.be

Meester Dieter

ICT-coördinator

ict@detwijg.be

Wanneer komt het lerarenteam samen? 

Elke maand komen alle leraren van de school samen op een personeelsvergadering op school. Dit overleg gaat door van 15.45 uur tot 17.45 uur in de eetzaal. Daarom is er die dag nooit huiswerkklas. Een aantal keren per jaar is er ook een pedagogische studiedag gepland. Op deze studiedagen krijgen leraren bijscholingen, werken ze pedagogische projecten uit of houden ze een teambuildingsactiviteit. 

In het tweede semester van het schooljaar staan volgende vergaderingen gepland:

  • 26/1/2021
  • 25/2/2021
  • 10/3/2021 pedagogische studiedag
  • 29/3/2021
  • 29/4/2021
  • 25/5/2021
  • 30/6/2021

Verslagen van personeelsvergaderingen

De verslagen van de vergaderingen van het lerarenteam bevatten soms vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Daarom kan je deze niet inkijken. Toch vindt het team open communicatie belangrijk. Wie vragen heeft mag altijd contact opnemen. 

Wat is de klassenraad?

Binnen het lerarenteam bestaan er ook klassenraden. Die bestaan telkens uit de directie en de groep leerkrachten die verantwoordelijk is voor het onderwijs van een bepaalde groep leerlingen of een individuele leerling. 

De klassenraad rond overgang naar het lager onderwijs

Hierin zitten de juffen van de derde kleuterklas, de zorgcoördinator en de directie. Dit team geeft onder andere advies aan ouders rond het overgaan van kinderen naar de lagere school. Het zijn de ouders die uiteindelijk beslissen. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, kunnen ook naar het secundair onderwijs. Zij komen dan terecht in de B-klas.

De klassenraad rond overgang naar het secundair onderwijs

Hierin zitten de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar, de zorgcoördinator en de directie. Dit team beslist over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.