Lerarenteam

Directie

Wim Vercruysse

Directeur

directie@detwijg.be

Juf Nicole

Beleidsondersteuner + zorgjuf kleuters

nicole.minnen@detwijg.be

Administratie

Maria Sterckx

Administratief medewerker
Leerlingenadministratie

secretariaat@detwijg.be

maria.sterckx@detwijg.be

Stefanie Heremans

Administratief medewerker
Boekhouding en personeelsadministratie
Preventieadviseur

boekhouding@detwijg.be

Kris Jacobs

Administratief medewerker
Leerlingenadministratie

secretariaat@detwijg.be

kris.jacobs@detwijg.be

Kleuterschool

Juf Sarah Z.

Instapklas (2,5-jarigen)
Vervangen door juf Naomi

naomi.moens@detwijg.be

Juf Celine

1ste kleuterklas A
(Duo-baan met juf Eline)
Zorgjuf
Turnjuf

celine.poelmans@detwijg.be

Juf Eline

1ste kleuterklas A
(Duo-baan met juf Celine)

eline.baumans@detwijg.be

Juf Barbara

1ste kleuterklas B
(Duo-baan met juf Sarina)

barbara.porters@detwijg.be

Juf Sarina

1ste kleuterklas B
(Duo-baan met juf Barbara)

sarina.potiau@detwijg.be

Juf Anita

2de kleuterklas A

anita.andries@detwijg.be

Juf Saskia

2de kleuterklas B

saskia.verschoren@detwijg.be

Juf Katrin

3de kleuterklas A

katrin.vanderauwera@detwijg.be

Juf Krista

3de kleuterklas B

krista.nulens@detwijg.be

Juf Sarah

Zorgcoördinator kleuterschool

zorg.kleuterschool@detwijg.be

Juf Lut

Zorgjuf kleuters

lut.jehin@detwijg.be

Juf Kristien

Kinderverzorgster

kristien.vanherzele@detwijg.be

Juf Naomi

Zorgjuf

naomi.moens@detwijg.be

Karen Stes

Brugfiguur tussen De Twijg en Stad Leuven

(Outreacher voor Leuven Helpt)

karen.stes@leuven.be

Lagere school

Juf Karla

1ste leerjaar A

karla.schoovaerts@detwijg.be

Juf Roos

1ste leerjaar B

roos.gijbels@detwijg.be

Juf Bianca

2de leerjaar A

bianca.aertgeerts@detwijg.be

Juf Fabienne

2de leerjaar B

fabienne.deboeck@detwijg.be

Juf Nan

3de leerjaar A

nan.depoortere@detwijg.be

Juf Caroline

3de leerjaar B

caroline.deceulaer@detwijg.be

Juf Wends

4de leerjaar A

wends.vandenbroucke@detwijg.be

juf Cynthia

4de leerjaar B

cynthia.algoet@detwijg.be

Juf Margot

5de leerjaar A

margot.dupont@detwijg.be

Juf Linde

5de leerjaar B

linde.brabant@detwijg.be

Juf Rebecca

6de leerjaar A
(Vervangen door juf Cato)

rebecca.verstrepen@detwijg.be

cato.luijten@detwijg.be

Juf Selena

6de leerjaar B

selena.verhoeven@detwijg.be

Juf Cato

Vervangjuf 6de leerjaar A

cato.luijten@detwijg.be

Juf Stefanie

Zorgjuf
Zorgverantwoordelijke 1ste graad
Ondersteuning 1ste en 6de leerjaar

stefanie.tuyls@detwijg.be

Juf Laura

Zorgcoördinator lagere school
Zorgverantwoordelijke 3de graad

zorg.lagereschool@detwijg.be

Juf Ingrid

Zorgjuf
Zorgverantwoordelijke 2de graad

ingrid.vandenacker@detwijg.be

Meester Geert

Zorgleraar

geert.vanbel@detwijg.be

Juf Véronique

Zorgjuf

veronique.philips@detwijg.be

Meester Hendrik

L.O. lagere school

hendrik.hermans@detwijg.be

Meester Dieter

ICT-coördinator

ict@detwijg.be

Wanneer komt het lerarenteam samen? 

Elke maand komen alle leraren van de school samen op een personeelsvergadering op school. Dit overleg gaat door van 15.45 uur tot 17.45 uur in de eetzaal. Daarom is er die dag nooit huiswerkklas. Een aantal keren per jaar is er ook een pedagogische studiedag gepland. Op deze studiedagen krijgen leraren bijscholingen, werken ze pedagogische projecten uit of houden ze een teambuildingsactiviteit. 

In het schooljaar 2022-2023 staan volgende vergaderingen gepland:

 • 29 augustus 2022
 • 20 september 2022
 • 30 september 2022 (studiedag)
 • 20 oktober 2022
 • 8 november 2023 (workshopvergadering)
 • 21 november 2022
 • 20 december 2022
 • 23 januari 2023
 • 16 februari 2023
 • 28 februari 2023 (workshopvergadering)
 • 14 maart 2023
 • 15 maart 2023 (studiedag)
 • 27 april 2023
 • 2 mei 2023 (studiedag)
 • 30 mei 2023
 • 8 juni 2023 (workshopvergadering)
 • 20 juni 2023

Verslagen van personeelsvergaderingen

De verslagen van de vergaderingen van het lerarenteam bevatten soms vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Daarom kan je deze niet inkijken. Toch vindt het team open communicatie belangrijk. Wie vragen heeft mag altijd contact opnemen. 

Wat is de klassenraad?

Binnen het lerarenteam bestaan er ook klassenraden. Die bestaan telkens uit de directie en de groep leerkrachten die verantwoordelijk is voor het onderwijs van een bepaalde groep leerlingen of een individuele leerling. 

De klassenraad rond overgang naar het lager onderwijs

Hierin zitten de juffen van de derde kleuterklas, de zorgcoördinator en de directie. Dit team geeft onder andere advies aan ouders rond het overgaan van kinderen naar de lagere school. Het zijn de ouders die uiteindelijk beslissen. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, kunnen ook naar het secundair onderwijs. Zij komen dan terecht in de B-klas.

De klassenraad rond overgang naar het secundair onderwijs

Hierin zitten de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar, de zorgcoördinator en de directie. Dit team beslist over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.