Zorgbeleid

Beste ouders,

Indien jullie merken dat jullie kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…), spreek dan in eerste instantie de klasleerkracht aan. Deze zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden.

Voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen of info over de zorgwerking op school kunnen jullie terecht bij het zorgteam. Juf Laura en juf Sarah zullen jullie graag verder helpen.

Eventuele vragen of bemerkingen kunnen jullie ook steeds kwijt op dit e-mailadres:

De zorgvisie van onze lagere school:

De zorgvisie van onze kleuterschool:

Filmpje van schrijfdans voor de kleuters: