Conclusies enquête voor ouders 2024

De enquête werd 124 keer ingevuld.
Mensen kregen de uitnodiging via Gimme.
De enquête was ook bereikbaar via de website van de school.

  • Ouders hadden 30 dagen de tijd om deel te nemen.
  • Er werden verschillende herinneringen gestuurd. Ook via de insta van de ODR.
  • In de resultaten wordt de score 3 niet meegerekend. Positieve cijfers zijn samengesteld uit antwoord 4 en 5. Negatieve cijfers zijn samengesteld uit antwoord 1 en 2.
  • Van alle respondenten heeft de helft al langer dan 6 jaar kinderen in De Twijg.
Communicatie #1
Communicatie #2
Zorgteam
Infrastructuur
Inspraak

Onderwijs en inhoud
School- en klasklimaat