Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de goede werking van de school. In een katholieke school zoals De Twijg, is het schoolbestuur een vzw. Deze vzw kan je vergelijken met de raad van bestuur in een bedrijf. 

Een schoolbestuur is de werkgever van alle personeelsleden in de school. Het geeft de dagelijkse schoolleiding in handen van de directie. Door middel van regelmatig overleg, houdt het schoolbestuur een vinger aan de pols in de school. Waar nodig stuurt het bij. Samenwerking is een topprioriteit van het schoolbestuur. 

Wat is de taak van het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van de school. Ook op juridisch vlak. Dit zijn enkele belangrijke taken:

 • Aanwerven van personeel, directeur, leerkrachten, … 
 • Ontvangen van werkingsmiddelen van het Ministerie van onderwijs.
 • De eindbeslissing ivm het gebruik van de werkingsmiddelen.
 • Het beheer van de financiën.
 • Het uitwerken en bewaken van het pedagogisch project van de school.
 • Het bewaken van de identiteit van de school.
 • Instaan voor kwaliteitsvol onderwijs.
 • Bewaken van welzijn en inspraak op school.
 • Afvaardiging voorzien binnen de schoolraad.
 • Opvolgen van bouwprojecten.
 • Opvolgen van onderhoud van de schoolgebouwen.

Het schoolbestuur draagt op die manier de verantwoordelijkheid voor leerlingen, ouders, personeel en omgeving ten opzichte van de overheid. 

Wie is lid van het schoolbestuur?

VoorzitterHerman Verbruggenherman.verbruggen@detwijg.be 
PenningmeesterMaarten Sourbronmaarten.sourbron@detwijg.be 
SecretarisMargriet Van Volsemmargriet.vanvolsem@detwijg.be
Andere ledenIves Van Hauteives.vanhaute@detwijg.be
An Verbelenan.verbelen@detwijg.be
Kirsten Druezkirsten.druez@detwijg.be
Annabel Selsannabel.sels@detwijg.be

Wanneer komt het schoolbestuur samen? 

Het schoolbestuur vergadert elke maand op een avond op school. Ook de algemeen directeur wordt hierbij uitgenodigd. Bij dringende omstandigheden roept het schoolbestuur een extra vergadering samen. 

In het schooljaar 2022-2023 staan volgende vergaderingen gepland:

 • 28/09/2023
 • 26/10/2023
 • 23/11/2023
 • 14/12/2023
 • 25/01/2024
 • 29/02/2024
 • 21/03/2024
 • 25/04/2024
 • 31/05/2024 (Algemene Vergadering)
 • 25/06/2024

Schoolbestuurverslagen

De verslagen van de vergaderingen van het schoolbestuur bevatten soms vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Daarom kan je deze niet inkijken. Toch vindt het schoolbestuur open communicatie belangrijk. Wie vragen heeft mag altijd contact opnemen.