Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

In 4, 5 en 6 worden elk jaar twee klasverantwoordelijken gekozen. Deze kinderen mogen elke drie maanden naar de leerlingenraad komen. Tijdens die vergaderingen praten de leerlingen met leerkrachten en directie over hun leven op school. Loopt er wat fout? Dan zoeken we samen een oplossing. Zijn er fijne ideeën? Dan kijken we samen of we die ook kunnen doorvoeren. Maar ook bij het bouwen van onze nieuwe lokalen en het uitdenken van een avontuurlijke tuin, is de mening en medewerking van onze leerlingen heel belangrijk. Samen maken we er op die manier “ONZE” school van. 

Vergaderingen

  • 5 oktober 2023
  • 11 januari 2024
  • 13 juni 2024

Verslagen

schooljaar 2023 – 2024

schooljaar 2022 – 2023

schooljaar 2021 – 2022

schooljaar 2020 – 2021

schooljaar 2019 – 2020

schooljaar 2018 – 2019

schooljaar 2017 – 2018

schooljaar 2016 – 2017

schooljaar 2015 – 2016

schooljaar 2014 – 2015

schooljaar 2013 – 2014

schooljaar 2012 – 2013

schooljaar 2011 – 2012

schooljaar 2010 – 2011

schooljaar 2009 – 2010

schooljaar 2008 – 2009

schooljaar 2007 – 2008

schooljaar 2006 – 2007