Opvoedingsproject De Twijg

Onderwijzen is het wonder wijzen 

Kinderen leren graag en dat willen we serieus nemen. Ons onderwijs is kwaliteitsvol en op maat. Een krachtige leeromgeving vertrekt vanuit het leerplan ZILL. Want wie zin heeft om te leven, heeft zin om te leren. Leren is meer dan kennis vergaren. We zetten ook in op vaardigheden en helpen kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. We nemen onze kinderen zoveel mogelijk mee in een wereld van ervaren, oefenen en experimenteren. 

Een zorgzaam zorgkader

Ieder kind de beste versie van zichzelf laten worden, daar gaan we voor. Een persoonlijke aanpak door de klasleerkracht in combinatie met verankerde hulp per klas vanuit het zorgteam leggen een stevige basis. Doorheen een eerlijk en open overleg tussen ouders, leerkrachten en externe hulpverleners, zoeken we samen naar het juiste pad voor elk kind. Onze zorgvisie is daarbij de leidraad, communicatie is de sleutel. 

Openheid en respect boven alles

Iedereen mag zichzelf zijn, los van geloof, geaardheid, afkomst of mogelijkheden. Doorheen de warme waarden van een katholieke dialoogschool, bieden we een respectvol kader in de zoektocht naar een eigen identiteit. Hierbij hebben we ook extra aandacht voor wie het moeilijk heeft. Via de lessen sociale vaardigheden, maar ook in de dagelijkse omgang, leren we kinderen respect hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld om zich heen. Het respect voor het milieu vertaalt zich in een actief MOS-beleid en een avontuurlijke speelplaats. 

We zijn een dorpsschool

De Twijg wil een dorpsschool zijn. Wijgmaal is onze speelplaats en de Wijgmaalse verenigingen zijn hier kind aan huis. We delen projecten met sportverenigingen, het woonzorgcentrum, Oostrem, Gastvrij Wijgmaal en uiteraard de parochie. In de veilige schoot van het dorp bieden we oefenkansen naar het echte leven. Zo maken we van onze kinderen actieve, geëngageerde wereldburgers. Inspraak en samenwerking met leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolbestuur en de lokale gemeenschap, vormen de basis voor het uitbouwen van de schoolvisie.