Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep ouders die zich samen met het schoolteam wil inzetten op school. Deze vormt een brug tussen de school en de ouders. Maandelijks bespreken de leden van de ouderraad wat er leeft op school en bij de ouders.

De ouders uit de ouderraad werken ook nauw samen met de leerkrachten binnen verschillende werkgroepen. Verder ondersteunen ze de school ook financieel. Dat doen ze door opbrengst-activiteiten te helpen organiseren. Met die opbrengst biedt de school haar leerlingen extra sport- of cultuuractiviteiten aan. Of er wordt extra materiaal aangekocht.

Wat is de taak van de ouderraad?

De ouderraad is een belangrijk inspraakorgaan voor alle ouders. Op de maandelijkse vergaderingen bespreken de leden uiteenlopende schoolse thema’s in alle openheid met de leerkrachten. Dit zijn de belangrijkste taken: 

 • Bespreken van vragen en bezorgdheden van ouders over de werking van de school.
 • Advies geven rond de werking van de school.
 • Ouders informeren over de schoolwerking.
 • Samen school maken via verschillende werkgroepen (Verkeer, Milieu, ICT …).
 • Meewerken aan schoolactiviteiten (schoolfeest, Rode Neuzendag …).
 • Organiseren van opbrengstactiviteiten (Quiz, zomerbar …).
 • Vertegenwoordigen van de ouders in de schoolraad.
 • Vertegenwoordigen van de ouders naar directie en schoolbestuur toe.

Wie is lid van de ouderraad?

Voorzitter: Joke Rutten- ouders@detwijg.be (ook lid van de schoolraad)

Penningmeester: Heleen van Haegenborgh (ook lid van de schoolraad)

Secretaris: Pieter Heymans (ook lid van de schoolraad)

Andere leden:

 • Pieter Jan Van Steen
 • Michael Wyffels
 • Heleen Hollebecq
 • Heleen Van Haegenborgh
 • Karolien Gillard
 • Steve Meurrens
 • Volker Neckebroeck
 • Filip Claessens
 • Michelle Vereecke
 • Stijn Saevels
 • Tom Verbelen
 • Marieke Coremans
 • Helene De Donder

Wanneer komt de ouderraad samen? 

De ouderraad vergadert elke maand een avond op school. In het schooljaar 2023-2024 is dat op volgende dagen:

 • 18/09/2023
 • 17/10/2023
 • 16/11/2023
 • 18/12/2023
 • 16/01/2024
 • 22/02/2024
 • 18/03/2024
 • 16/04/2024
 • 23/05/2024
 • 10/06/2024

Ouderraadverslagen

De ouderraad vindt een open communicatie belangrijk. De verslagen van alle vergaderingen kan iedereen nalezen op onze website:

schooljaar 2023 – 2024

schooljaar 2022 – 2023

schooljaar 2021 – 2022

schooljaar 2020 – 2021