Leden

 1. Marjan Plasschaert * – voorzitter
 2. Heidi Lenaerts * – penningmeester
 3. Pieter Heymans * – secretaris
 4. Jeff Callier
 5. Hannelore Maddens
 6. Joke Rutten
 7. Pieter Jan Van Steen
 8. Michael Wyffels
 9. Heleen Hollebecq
 10. Heleen Van Haegenborgh
 11. Gino Vanlangendonck
 12. Karolien Gillard
 13. Steve Meurrens

* Eveneens lid van de schoolraad.