schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan binnen de school. In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school.

Contact

Basisschool  De Twijg
T.a.v. Schoolraad

Ursulinenstraat 1
3018 Wijgmaal
tel. 016 44 48 17

email  hilde.vanwichelen@telenet.be

Leden

Lokale gemeenschapHilde Van Wichelen (voorzitter)
Sarah Polfliet (secretaris)
Wim Van Olmen
OudersHans Coessens
Pieter Heymans
Heidi Lenaerts
Personeeljuf Lut
juf Nicole
juf Nan

Verslagen

schooljaar 2017 – 2018
schooljaar 2016 – 2017
schooljaar 2015 – 2016
schooljaar 2014 – 2015
schooljaar 2013 – 2014
schooljaar 2012 – 2013
schooljaar 2011 – 2012
schooljaar 2010 – 2011
schooljaar 2009 – 2010
schooljaar 2008 – 2009