Contact

Het doel van de ODR is te fungeren als brugfunctie tussen de school en de ouders, het vertegenwoordigen van ouders in de schoolraad en naar het schoolbestuur inrichtende macht) toe en het inzamelen van financiële middelen voor de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten op school.

Contacteer ons

Wil je ons graag contacteren over iets, heb je een vraag, wil je graag mee helpen, …?

Stuur dan een mailtje naar ouders@detwijg.be of neem contact op met één van de leden van de ouderraad.

Contactouders

Bij de start van het schooljaar gaan we opnieuw op zoek naar enkele contactouders voor elke klas.

De contactouder is de brug tussen de ouders van een specifieke klas en de ouderraad: ze vertegenwoordigen de ouders van die klas.

Zij kunnen een eerste aanspreekpunt zijn waaraan ouders een probleem melden, en kunnen indien nodig beroep doen op de ouderraad om oplossingen te zoeken.  Omgekeerd kunnen zij ook informatie vanuit de ouderraad verspreiden naar de ouders van de klas.

Daarnaast kunnen de contactouders de organisatie van leuke klasactiviteiten op zich nemen en regelen zij ook het cadeautje voor de juf aan het einde van het jaar. organiseren of een complimentje geven over ket klas/schoolgebeuren.

Op deze manier wil de ouderraad de ouders van alle klassen (van kleuters tot 6de leerjaar) bereiken.

Wil je je graag engageren als contactouder van de klas van je kind(-eren) dan kan je je naam opgeven op de infodag bij het begin van het schooljaar. Je kan ook altijd contact opnemen met één van de andere contactouders of met iemand uit de ouderraad.