ouderraad


Wat doet de ouderraad?

Het doel van de ODR is te fungeren als brugfunctie tussen de school en de ouders, het vertegenwoordigen van ouders in de schoolraad en naar het schoolbestuur (inrichtende macht) toe en het inzamelen van financiƫle middelen voor de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten op school.

Alle verslagen van de ODR-vergaderingen vind je hier: