leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van enkele leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar die vergadert met een leerkracht. Ze geeft bijvoorbeeld raad bij de inkleding van de speelplaats, schoolactiviteiten, regels, omgaan met pestgedrag,...

Verslagen

schooljaar 2018 – 2019
schooljaar 2017– 2018
schooljaar 2016 – 2017
schooljaar 2015 – 2016
schooljaar 2014 – 2015
schooljaar 2013 – 2014
schooljaar 2012 – 2013
schooljaar 2011 – 2012
schooljaar 2010 – 2011
schooljaar 2009 – 2010
schooljaar 2008 – 2009
schooljaar 2007 – 2008
schooljaar 2006 – 2007