zorg

Beste ouders,

Indien jullie merken dat jullie kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…), spreek dan in eerste instantie de klasleerkracht aan. Deze zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden.

Voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen of info over de zorgwerking op school kunnen jullie terecht bij het zorgteam. Juf Anne en juf Mia zullen jullie graag verder helpen.

Eventuele vragen of bemerkingen kunnen jullie ook steeds kwijt op volgend e-mailadressen:
Lagere school juf Anne: zorg.lagereschool@detwijg.be
Kleuterschool juf Mia: zorg.kleuterschool@detwijg.be
Juf Mia wordt bijgestaan door juf Nicole.

De zorgvisie van onze lagere school lees je hieronder:

Downloaden (PDF, Onbekend)