Info-avonden in kleuter- en lagere school

Een info-avond bestaat uit twee delen.

19.30 uur: Algemene schoolinfo in de eetzaal.
20.00 uur: Klasinfo in de klas van je kind.

De info-avond voor de kleuterschool gaat door op dinsdag 4 september.
De ouders van de lagere school zijn welkom op donderdag 6 sptember.