Meten is weten!

Meten is weten!

De getalknappe leerlingen van de talentenklas waren vorige week in de weer met vouwmeters, meetlinten en meetlatten. Niemand kon hen uit hun concentratie brengen. Ze werkten aan een mysterieus project. Het leek wel alsof ze alle gebouwen van onze school in kaart willen brengen.

De rollen waren strak verdeeld. De ‘meter’ moest meten. Ah, ja. Dat is vrij logisch. De ‘secretaris’ noteerde de berekeningen keurig en tekende er een schets bij. De ‘fotograaf’ legde alles nog eens extra vast op foto.

Volgende week komt een nieuwe getalgroep in actie. Benieuwd hoe dit verder gaat …

Wordt vervolgd …