ouderraad


Wat doet de ouderraad?

Het doel van de ODR is te fungeren als brugfunctie tussen de school en de ouders, het vertegenwoordigen van ouders in de schoolraad en naar het schoolbestuur (inrichtende macht) toe en het inzamelen van financiële middelen voor de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten op school.

Inschrijving Quiz


Er zijn enkele plaatsen vrijgekomen voor de Twijg-quiz. Klik hieronder om je in te schrijven!

Klik hier om in te schrijven