ouderraad


Wat doet de ouderraad?

Het doel van de ODR is te fungeren als brugfunctie tussen de school en de ouders, het vertegenwoordigen van ouders in de schoolraad en naar het schoolbestuur (inrichtende macht) toe en het inzamelen van financiële middelen voor de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten op school.

Inschrijving Quiz


Helaas, alle beschikbare plaatsen zijn intussen ingenomen. Hieronder kunt u zich nog wel inschrijven voor een plaatsje op de wachtlijst:

Klik hier om in te schrijven